FRL - produkter för luftbehandling

CEJNs luftbehandlingssortiment (FRL) erbjuder kvalitetsprodukter som säkerställer en pålitlig luftförsörjning. Sortimentet innehåller filter, regulatorer, filterregulatorer, smörjare, avstängningsfilter och fördelarblock. CEJNs FRL-produkter är utformade för att ge en konstant hög luftkvalitet inom tryckluftssystem. Genom att använda luftbehandlingsprodukter förbättras tryckluftskvaliteten och ger verktyg och maskiner viktiga fördelar; minskad stilleståndstid, minimerat slitage och ökad livslängd.

Varför är luftbehandling nödvändigt? 
CEJN FLR, ofta kallad luftbehandlingsutrustning, har viktiga funktioner i tryckluftscykeln. När FRL-utrustningen är installerad på rätt sätt ger den en smidig, ekonomisk funktion utan avbrott och en pålitlig energikälla. Dess viktiga funktioner är:

Filter - När luft kyls av i en kompressionscykel samlas fukt i systemet, som kan få tryckluftsutrustning att rosta eller bil trög vilket i sin tur skapar stilleståndstid. Fukt i form av ånga eller kondens anses vara en förorening och måste tas bort för att luften ska kunna bli ren. CEJNs mekaniska filter renar luften genom att filtrera bort fukt och andra orenheter som komprimerats i tanken. De har höga flöden och en utmärkt filtreringskapacitet.

Regulatorer - För att uppnå en optimal prestanda måste tryckluftsutrustning arbeta på det tryck som den är avsedd för. Övertryck kan göra att utrustningen arbetar ineffektivt eller blir skadad och sliten. CEJNs regulatorer är utformade för att hålla ett konstant tryck och se till att ett uppnått tryck inte överskrids.
Smörjare - Många tryckluftsapplikationer kräver ett luftflöde som innehåller en smörjolja. Genom att smörja ett verktygs rörliga delar kommer verktyget kunna arbeta på en optimal nivå och dess livslängd förlängs. CEJNs smörjare ger ett jämnt flöde av smörjolja och har inbyggda flödeskompensatorer för att ge ett tillräckligt flöde av olja.


Enstaka delar eller kompletta system  

CEJN säljer sina filter, regulatorer och smörjare som enskilda delar eller i kompletta systempaket. Med fokus på det senaste inom luftbehandlingsteknologi kan CEJN tillhandahålla den perfekta lösningen som är kvalificerad, testad och backas upp efter försäljningen.
 
CEJNs inställning att alltid utveckla nya produkter och modifiera de befintliga när nya behov uppstår har resulterar i ett ständigt växande FRL-sortiment.

Från luftbehandlingsutrustning till tryckluftskopplingar, CEJN kan erbjuda alla de komponenter som behövs för att ge pålitlig tryckluft över hela världen.