Trycklufts Produkter

Multi-Link system

Multi-Link modulära snabbkopplingar finns med ett till fem uttag. Enheterna kan enkelt kopplas samman för att skapa fler uttag. Multi-Link är idealisk för att skapa nya flexibla miljöer och för att städa upp i befintliga utrymmen. Den integrerade kopplingen ger flexibilitet och hög prestanda, konstruktionen medger ett stort antal uttag utan att begränsa flödet med T-rör, L-rör eller andra adaptrar. I kombination med vår högkvalitetslang skapar Multi-Link ett flexibelt tryckluftssystem med hög prestanda.
Serie 300 eSafe Multi-Link

Serie 300 eSafe Multi-Link

Färdiga enheter med en till fem integrerade serie 300 eSafe-kopplingar. De ger ett välordnat system som inte kräver T-rör, L-rör eller andra adaptrar som kan ge röriga rörkonstruktioner.

Serie 310 eSafe Multi-Link

Serie 310 eSafe Multi-Link

Enheter med ett till fem uttag med integrerade serie 310 eSafe-kopplingar. De ger ett välordnat system som inte kräver L-rör, T-rör eller andra adaptrar som kan ge förvirrande rörkonstruktioner.

Serie 315 eSafe Multi-Link

Serie 315 eSafe Multi-Link

Enheter med en till fem integrerade Serie 315 eSafe-kopplingar. De ger ett välordnat system som inte kräver L-rör, T-rör eller andra adaptrar som kan ge förvirrande rörkonstruktioner.

Serie 320 eSafe Multi-Link

Serie 320 eSafe Multi-Link

Enheter med ett till fem uttag med integrerade serie 320 eSafe-kopplingar. De ger ett välordnat system som inte kräver L-rör, T-rör eller andra adaptrar som kan ge förvirrande rörkonstruktioner.

Invändig Multi-Link adapter

Invändig Multi-Link adapter

Färdiga enheter med tre till fyra integrerade 1/2"-uttag. De ger ett välordnat system som inte kräver T-rör, L-rör eller andra adaptrar som kan belamra och begränsa flödet i rörsystemet.