Trycklufts Produkter, Luft och vätskepistoler

Tillbehör för Luft & vätskepistoler

Avtagbara tillbehör för blåspistoler i serie 208 och 210. Ett brett sortiment av rör och munstycken finns för olika ändamål.

Gummimunstycke   Art. nr. Beskrivning
  Ø 14 mm (1/2")11 208 9956 112089956Passar direkt på röret. För blåsning mot repkänsliga ytor. Även mycket lämplig för trycksättning, t.ex. vid täthetsprovning eller testkörning av ventiler och cylindrar. Munstycket erbjuds i tre storlekar, enskilt eller som set.
 Ø 25 mm (1")11 208 9957 112089957Passar direkt på röret. För blåsning mot repkänsliga ytor. Även mycket lämplig för trycksättning, t.ex. vid täthetsprovning eller testkörning av ventiler och cylindrar. Munstycket erbjuds i tre storlekar, enskilt eller som set.
 Ø 35 mm (1 1/3")11 208 9958 112089958Passar direkt på röret. För blåsning mot repkänsliga ytor. Även mycket lämplig för trycksättning, t.ex. vid täthetsprovning eller testkörning av ventiler och cylindrar. Munstycket erbjuds i tre storlekar, enskilt eller som set.
 Set om 3 munstycken (Ø 14, 25 och 35)11 208 9960 112089960Passar direkt på röret. För blåsning mot repkänsliga ytor. Även mycket lämplig för trycksättning, t.ex. vid täthetsprovning eller testkörning av ventiler och cylindrar. Munstycket erbjuds i tre storlekar, enskilt eller som set.


By-pass munstycke   Art. nr. Beskrivning
  -11 208 9961 112089961Passar direkt på röret. Vid blockering släpps (eller avleds) trycket genom utgångarna på sidorna, vilket reducerar det maximala utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).


Ridåmunstycke   Art. nr. Beskrivning
  -11 208 9954 112089954Passar direkt på röret. Skapar en skyddande luftridå som är lämplig för att blåsa bort lätta träflisor eller vätskor och leder bort luft vid blockering, vilket reducerar det utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).


Skyddsskärm   Art. nr. Beskrivning
  -11 208 9955 112089955Fästs direkt på röret. Skyddar användaren från flygande flisor. För placering var som helst på röret. Nitrilbussning för enkel montering. Transparent skyddsskärm diameter: 100 mm (4").


Ljuddämpat munstycke på rör   Art. nr. Beskrivning
  -11 208 9962 112089962Passar direkt på röret. Reducerar effektivt buller när ljudnivån behöver vara låg. Ljudnivå: 82 dB(A).


Venturi munstycke   Art. nr. Beskrivning
   11 208 9963 112089963Passar direkt på röret. Drar in omgivande luft. Ökar flödet med 100%. Är lämplig för att blåsa bort lätta träflisor eller vätskor och leder bort luft vid blockering, vilket reducerar det utgående trycket till mindre än 2 bar (29 PSI).


Ljuddämpat munstycke på gänga   Art. nr. Beskrivning
  -11 208 9965 112089965Passar direkt på blåspistolens gängor. För användning i begränsat utrymme.


Star-Tip rör   Art. nr. Beskrivning
  90 mm (4")11 208 3215 112083215Passar direkt på blåspistolens gängor. Luftflöde: 190 l/min (7 CFM).
 300 mm (12")11 208 3219 112083219Passar direkt på blåspistolens gängor. Erbjuder ökad tillgänlighet vid svåtåtkomliga områden. Dämpar ljudnivån och leder bort luften enligt OSHA-instruktionen. Luftflöde 180l/min (6 CFM)
 500 mm (20")11 208 3220 112083220Passar direkt på blåspistolens gängor. Ger ökad tillgänglighet i svåråtkomliga utrymmen. Dämpar ljudnivån och leder bort luften vid blockering enligt OSHA-instruktionen. Luftflöde: 180 l/min (6CFM)
 Blåspistol 21011 210 0230 112100230Passar direkt på 210 blåspistolens gängor. Det 90 mm (4") långa röret är rakt för optimalt ergonomiskt handhavande. Star-Tip funktionen avleder luften vid blockering enligt OSHA säkerhetsstandard.


Rörregulator   Art. nr. Beskrivning
  90 mm (4")11 208 0216 112080216Passar direkt på blåspistolens gängor. Reducerar det utgående trycket till säker nivå om röret blockeras.


Rör   Art. nr. Beskrivning
  90 mm (4")11 208 0215 112080215Passar direkt på blåspistolens gängor. Luftflöde: 500 l/min (18 CFM).


Förlängningsrör   Art. nr. Beskrivning
  300 mm (12")11 208 0219 112080219Passar direkt på blåspistolens gängor. Ger ökad tillgänglighet i utrymmen som är svåra att nå. Luftflöde: 380 l/min (13 CFM)
 500 mm (20")11 208 0220 112080220Passar direkt på blåspistolens gängor. Ger ökad tillgänglighet i utrymmen som är svåra att nå. Luftflöde: 380 l/min (13 CFM)


Böjbart förlängningsrör   Art. nr. Beskrivning
  400 mm (16")11 208 0222 112080222Passar direkt på blåspistolens gängor. Kan böjas och justeras för särskilda uppgifter i svåråtkomliga områden. Böjbart 6 mm (1/4") ytbehandlat kopparrör. Luftflöde: 120 l/min (4 CFM)


Spraykit   Art. nr. Beskrivning
  Rc 1/4" luftanslutning11 208 3180 112083180CEJNs spraykit inkluderar en blåspistol 208 och kan avskiljas och användas separat. Munstycket är utformat för att spraya en hel tät dimma. Vätskeflödet och blandningen av vätska och luft kan enkelt justeras. Behållaren uppfyller OSHA säkerhetsstandards. Max arbetstryck 16 bar (230 PSI). Behållarens kapacitet 1.2 l (0,26 gl UK).


Spraytillbehör   Art. nr. Beskrivning
  Blåspistol 20812 010 3137 120103137Gör om blåspistolen till en sprayflaska för att ta bort vätska eller andra kemikalier (skall inte användas med avtagbara rör). Passar till blåspistol 208, 90 mm (4") standardrör. Uppfyller OSHA säkerhetsstandards. Max arbetstryck 16 bar (230 PSI). Behållarens kapacitet 1.2 l (0,26 gl UK)


Justerbart munstycke   Art. nr. Beskrivning
  Blåspistol 21011 210 0200 112100200Passar direkt på 210 blåspistolens gängor. Munstycket reglerar flödet från en smal stråle som kommer åt smuts som är svår att få bort, till en bred stråle för rengöring av stora, öppna ytor.


Justerbart vätskemunstycke   Art. nr. Beskrivning
  Blåspistol 21011 210 0210 112100210Passar direkt på blåspistolens gängor. Munstycket justerar flödet från en smal stråle för att nå små föremål som är svåra att ta bort, till en vid stråle för att rengöra öppna ytor med flytande vätska.


Rakt rör   Art. nr. Beskrivning
  Blåspistol 21011 210 0220 112100220Passar direkt på blåspistolens gängor. Det 90 mm (4") långa röret är rakt för optimalt ergonomiskt handhavande.


Magnethållare   Art. nr. Beskrivning
  Blåspistol 21011 210 9000 112109000Genom att komplettera blåspistolerna i serie 208 och 210 med en magnethållare, underlättar kunderna det dagliga arbetet och gör det enklare att hänga upp blåspistolen. Den kan monteras antingen på pistolens vänstra eller högra sida.


Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris. Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Vissa artikelnummer har en minsta orderkvantitet. CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gänganslutningar enligt ISO-standard.

Nedladdningsbara filer

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till nedladdningsbara produktfiler. Den information du fyller i är bara för internt bruk och kommer inte publiceras eller användas utanför CEJN. När du fyller i detta formulär är det möjligt att du kommer att få utskick från CEJN. Du kan när som helst sluta få dessa genom att klicka på unsubscribe länken i utskicken.