WEO Plug-In, när utrymmet är begränsat

WEO Plug-In, när utrymmet är begränsat

En CEJN-kund som producerar hjullastare hade problem med det extremt trånga utrymmet mellan kabin och chassi, vilket ledde till onödigt lång monteringstid samt oljeläckage. Företaget letade därför efter en ny lösning.

Man var tvungen att ansluta 12 hydraulslangar innan kabinen kunde fixeras vid chassit, en svår procedur på grund av det begränsade utrymmet. Verktygen var för skrymmande, det var svårt att skruva åt de gamla skruvkopplingarna och man upptäckte ofta oljeläckage vid läcktester. Man förlorade värdefull tid och pengar när hjullastarens slangmontage behövde göras om.

När vi rekommenderade WEO Plug-In kopplingar och nipplar, såg kunden genast fördelarna och bestämde sig för att byta ut hela systemet. Idag pluggas slangarna helt enkelt in för hand och övergången till WEO har bidragit till ökat utrymme i chassit så att slangarna kan röra sig mer fritt. Kunden är väldigt nöjd med bytet till WEO-anslutningar och kan nu dra fördel av betydligt kortare monteringstider, extra utrymme under chassit samt eliminering av läckage.