WEO Plug-In anslutningar - en smart Plug-In lösning

https://www.youtube.com/watch?v=0-3pNb3JDh0

Oavsett var du är i kedjan, så kommer WEO helt enkelt att göra ditt liv enklare. WEO möjliggör mer kompakta konstruktionslösningar, kortare stilleståndstid samt minimierar risken för arbetsrelaterade skador. Allt detta bidrar till stora kostnadsbesparingar och fördelar för alla - konstruktören, tillverkaren samt slutförbrukaren.


Vid ritningsbordet
Då WEO kräver minimalt med utrymme, ger det konstruktören möjlighet att bygga mer kompakta lösningar. Hur? Då man endast pluggar in våra kopplingar behöver du inte bekymra dig över behovet av verktyg. Traditionella skruvkopplingar kräver extra utrymme när de skall skruvas åt, medan WEO gör det enklare för dig att bygga ett mer kompakt och pålitligt hydraulsystem. Med WEO på ritbordet så effektiviserar du även arbetet vid produktionslinjen.

Vid produktionslinjen 
CEJNs WEO Plug-In kopplingar reducerar ställtiden samt installationstiden för producenter av utrustning. Kopplingarnas egenskaper såsom "click-to-connect" och självjustering gör dem enkla att installera i hydraulsystemet och reducerar kostnaderna dramatiskt genom snabb och enkel installation. När den har pluggats in sitter kopplingen på plats och det finns inget behov av efterdragning. Den mjuktätade kopplingen ger dig även läckfriafria anslutningar.

Ägare av en WEO-utrustad maskin 
Tester: WEO Plug-In slanganslutningar har testats och godkänts av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS-ISO 8032 – halvomegatest. WEO Plug-In har ett sprängtryck på minst fyra gånger arbetstrycket. Anslutningarna har även testats och godkänts av TÜV, Tyskland.

Tekniska data
Tests: WEO Plug-In hose fittings have been tested and approved by the Swedish Institute of Materials Testing and Research to SS-ISO 8032 – Half Omega Test, and have been burst tested to a minimum pressure of four times the working pressure. The fittings have also been tested and approved by TÜV, Germany.

Packningsmaterial:......................... Nitrile (NBR), andra tätningsmaterial på begäran
Temperaturområde:............ -30°C 100°C -22°F212°F  

Arbetstryck, säkerhetsfaktor: Samtliga WEO-anslutningar från 1/4" till 3/4" har ett maximalt arbetstryck på 350 bar. 1"-storleken har ett maximalt arbetstryck på 250 bar. Säkerhetsfaktor på minst 4:1 gäller för samtliga dimensioner

Materialspecifikationer
1. Monteringsstopp - POM 2, Demonteringsring - POM 3. Låshakar - härdat stål (zinkpassivering) 4. O-ring - NBR 5. Nippelkropp - härdat stål (zinkpassivering) 6. Back-up ring - Hytrel® 7. O-ring - NBR 8. Kopplingskropp - härdat stål (zinkpassivering)