Snap-Check testsystem används vid påfyllnad vindkrafts ackumulatorer

Snap-Check testsystem används vid påfyllnad vindkrafts ackumulatorer

Gir-och bromssystem på vindkraftverk drivs av elektrisk eller hydraulisk manövrering. Turbinerna "hydraulsystem använder gasfyllda hydrauliska ackumulatorer.

Både kolv- och blåsackumulatorer är beroende av elastomer tätningar, som efter en tid slits ut, vilket gör ackumulatorerna mottagliga för läckande gas in till hydraulvätskan. Därför kräver de rutininspektioner och underhåll för laddning och återkommande tätnings ersättning.

En CEJNs kund säljer ultrahögtrycksprodukter till vindkraftverk och levererar CEJNs Snap-Check test system för påfyllning i ackumulatorer vid underhåll. Snap-check slangen har ett arbetstryck på upp till 60 MPa (8702 psi).