Tryckeliminator

https://www.youtube.com/watch?v=SAZoHjJbb0s

 

- överlägsen tryckeliminering för ökad användarfunktionalitet

Resttryck orsakas oftast av olja som expanderat pga ökande temperaturer och resulterar i att en koppling inte kan kopplas ihop eller har en kraftigt ökad inkopplingskraft.

CEJN har kraftiga tryckeliminatorer i kompakt design som punkterar och utjämnar resttrycket. Med hjälp av dem kan det hydrauliska systemet snabbt anslutas utan extra kraft, vilket säkerställer en snabb och enkel inkopplingsprocess. Tryckeliminatorer finns som komplement till CEJNs Nordic-sortiment och ISO 16028-standardprodukter.