Multi-X multikoppling ökar förtjänst

Multi-X multikoppling ökar förtjänst

Ett uthyrningsföretag som är specialiserade på hjullastare och grävmaskiner hade ofta problem med att kunder lämnade tillbaka skadade kopplingar som man anslöt till flera olika tillbehör. De skadade kopplingarna var dyra att byta ut och orsakade stillestånd samt minskad förtjänst för företaget.

Företaget såg CEJNs Multi-X Duo 10 multikoppling på en mässa och blev väldigt intresserade. CEJNs representanter förklarade att de hållbara kopplingsplattorna endast krävde minimal kraft att koppla in och ur, vilket gör att det går snabbt och enkelt att ansluta tillbehör till maskinen.

Efter en testperiod började företaget använda Multi-X kopplingsplatta som standard för sin utrustning och sedan dess har förtjänsten ökat signifikant.