Film: TLX - Hydrauliska kopplingar som står när de andra faller

https://youtu.be/x1-Fsi9AiYk

Den vanligaste orsaken till misslyckandet av ”twist lock” kopplingar i tunga applikationer är tryckimpulser. När exempelvis en kross används på betong, bygger den upp det höga trycket precis innan den går igenom materialet och ett chockflöde inträffar i det ögonblick den biter igenom. Detta chockflöde kan vara flera gånger större än den vanliga flödeshastigheten  genom maskinen och är en vanlig orsak till kopplings haveri. Lösningen har hittills varit att använda skrymmande, överdimensionerade  kopplingar till en mycket högre kostnad. Den nya lösningen är CEJNs TLX hydrauliska kopplingsserie.