Film: Multikoppling för pappersbruk

https://www.youtube.com/watch?v=kOvtiNEN1oQ

Pappersbruk är allmänt tuffa miljöer. Med fasta serviceintervall går man igenom varje del av maskinen och en rigorös rengöring görs för att upprätthålla en hög papperskvalitet.

I det här fallet gäller det pressvalsar, som styrs med hjälp av hydraulik. Valsarna har sex enskilda delar som möjliggör separat anpassning av papperstjocklekar i varje avsnitt. Dessa valsar tas bort från maskinen under underhåll. Om de hydrauliska anslutningarna skulle bli felaktigt inkopplade efter underhållet skulle de hydrauliska kontrollinstrumenten styra fel sektion med kostsamma resultat: kasserat papper och ytterligare driftstopp för att rätta till problemet..

Genom att integrera anslutningsledningarna till en multikoppling kunde vi omedelbart eliminera felkoppling. Kopplingar och slangar sitter monterade på en avtagbar platta. Utformningen av plattorna ser till att inkoppling bara är möjligt på ett sätt, vilket garanterar korrekt anslutning - varje gång. Kopplingarna och nipplarna som används är specialhybrider av CEJNs högpresterande X-65 och X-66. Dessa hydraulkopplingar är spillfria, vilket betyder att det inte blir spill av hydraulolja vid in- och urkoppling.