Film: Rena och läckfria hydraulsystem

https://www.youtube.com/watch?v=Zn_HDcTz0V8

CEJN har, med sitt breda hydrauliksortiment, beslutat sig för att arbeta hårt för att lyfta fram och tillhandahålla Plug-In kopplingar och snabbkopplingar för rena och läckfria hydraulsystem.

De viktigaste produkterna i det här arbetet är X-serien, Multi-X, TLX och WEO Plug-In. Trots att dagens avancerade hydraulsystem ställer höga krav på renhet, så används fortfarande gamla ISO-A kopplingar med “Poppet”-ventil på många moderna maskiner. Detta medför att en stor mängd hydraulolja spills ut vid urkopplingar, varje dag världen över, vilket leder till stora kostnader för rengöring samt ny olja. Dessutom kan smuts ta sig in i hydraulsystemet under inkoppling, vilket reducerar komponenternas samt hela systemets livslängd.

Ett exempel: en CEJN-kund hade tidigare stora besvär med oljespill och läckage på en 14-tons grävmaskin. Då kopplingarna med “Poppet”-ventil konsekvent läckte vid urkoppling, behövdes över 200 liter ny olja per år till bara den maskinen. Genom att använda CEJN Flat-Face snabbkopplingar förbättrades prestandan och effektiviteten och kunden såg ett resultat väldigt snabbt då de sparade 200 liter olja per år.