In- och urkoppling WEO

Inkoppling

Steg 1
Kontrollera att monteringsstoppet sitter på plats och att demonteringsringen löper lätt i sitt spår.Steg 2
Handelen trycks in i hondelen så att spärrhakarna pressas ut. 

Steg 3
Tryck in handelen hela vägen tills monteringsstoppet tar emot hondelen.

Steg 4
O-ringen fjädrar tillbaka spärrhakarna, så att de låser i handelens fläns. Kopplingen är nu låst och kan inte tas isär.

1: Monteringsstopp
2: Demonteringsring
3: Spärrhakar
4: Hondel
5: O-ring
6: Handelens flänsUrkoppling

 

Steg 1
Ta bort monteringsstoppet med hjälp av en skruvmejsel.

Steg 2
Tryck handelen hela vägen in. Demonteringsringen hamnar mitt för spärrhakarna.


Steg 3
När handelen dras tillbaka löper demonteringsringen i sitt spår. Spärrhakarna frigörs och handelen kan dras ut helt och hållet.

1: Monteringsstopp
2: Demonteringsring
3: Låshake
4: Handelens fläns