Säkert underhåll ombord på fartyg

Säkert underhåll ombord på fartyg

 

CEJN släpper en säkerhetshandbok med riktlinjer för att öka medvetenheten

 

Att arbeta med motorunderhåll  med hjälp av ultrahögtryckshydraulik ombord på fartyg är en riskabel uppgift. Arbetet har ofta göras i mycket trånga utrymmen och innebär tunga maskindelar som måste demonteras  för reparation. På CEJN har vi sett att kopior av vår UHP (Ultra High-Pressure) snabbkopplingar används inom varvsindustrin och ombord fartyg. Detta oroar oss eftersom vi befarar allvarliga olyckor. För att förhindra detta har denna förklarande manual skapats.

Blanda inte olika fabrikat
CEJN vill öka medvetenheten om vikten runt högkvalitativa produkter. Våra UHP hydraulikprodukter  ombord på fartyg är kända för sin säkerhet, höga kvalitet och långa hållbarhet. De går igenom noggranna tester och kan inte jämföras eller säkert bytas ut mot andra kopplingar! De unika toleranser och precisionen får inte äventyras genom att blanda fabrikat, och även om det verkar passa det betyder inte att den fungerar optimalt och säkert.  

Regelbunden kontroll är avgörande
Regelbunden inspektion och underhåll säkerställer drift av högtrycksslangsatsers hela livstid. Inspektion och service måste utföras av en kvalificerad person. Om läckage uppstår, stäng av maskinen omedelbart. Försök aldrig att lokalisera läckan med händerna eller någon annan del av kroppen när slangen är trycksatt.

Världsomfattande  utskick
För att se till att informationen i säkerhetsmanualen når rederier och beslutsfattare, skickades den till cirka 2200 tekniska och operativa chefer runt om i världen under de första veckorna i december. Extremt tryck kräver en hög säkerhetsnivå och få ut informationen är avgörande för att förhindra framtida olyckor. CEJN har arbetat med snabbkopplingar sedan 1955 och säkerhet har alltid varit vår högsta prioritet, så vi hoppas att dessa osäkra kopior snabbt kommer försvinna från marknaden.