Extrema tryck kräver extrem säkerhet

Högtryckshydraulik handlar om extrema krafter som kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande personskador om de inte kontrolleras.

Ultra high pressure hydraulics Extreme Pressures Require Extreme SafetyIncidenter är ovanliga, men en koppling som inte är helt inkopplad kan skjuta isär och träffa någon, och ett slangbrott kan leda till att hydraulolja sprutar ut med sådan kraft att det kan orsaka allvarliga personskador. När man använder extrema tryck i tuffa applikationer, t.ex. en hydraulisk domkraft som används för att lyfta en byggnad, är säkerheten extremt viktig. 

Vi nöjer oss aldrig med mindre än ett perfekt resultat i våra provningar och säkerhetstester, och vi använder innovativ säkerhetsteknik samt noggrant framtagna testmetoder. Vårt fokus på säkerhet har gjort CEJN marknadsledande
när det gäller produktsäkerhet. Detta gör att kunderna väljer CEJN när de vill ha produkter som står för driftssäkerhet samt för att undvika personskador.

Säker tätning

 

Vid en jämförelse av olika tätningsmetoder på marknaden är det lätt att se varför CEJN Metal Seal (CMS) är den optimala och mest rekommenderade lösningen.
Ultra high pressure hydraulics metal seal

CEJN Metal Seal
CEJN Metal Seal är en tätningsmetod som togs fram speciellt för extremt höga tryck. Den ger en liten tätningsdiameter, vilket minskar påkänningen och därmed även risken för skador på komponenterna. Förbandet kan tas isär och dras ihop många gånger utan att tätningsytan skadas..

 

 


Ultra high pressure hydraulics Bonded Dowty Seal Ring

Tredopackning
Även om en tätning av den typen klarar tryck upp till 100 MPa (1000 bar) är den varken tillräckligt säker eller tillräckligt stark för de högsta arbetstrycken..

 

 


Ultra high pressure hydraulics Conical Thread Seal

Konisk gänga
Denna tätningsmetod måste kombineras med en flytande gängtätning eller gängtejp, men det kommer ändå inte ge tillräcklig säkerhet för applikationer med ultrahöga tryck..

 

 

 

Att tänka på vid höga tryck

Vid en jämförelse av olika tätningsmetoder på marknaden är det lätt att se varför CEJN Metal Seal (CMS) är den optimala och mest rekommenderade lösningen.

Tänk alltid på följande:

  • Välj produkter som passar de nominella trycken. Kontrollera artikelnummer och nominellt tryck.
  • Se till att alla komponenter är CEJN originaldelar. Blanda inte olika varumärken!
  • Alla slangsatser är tryckprovade
  • Följ CEJNs säkerhetsinstruktioner noggrant
  • Använd rätt åtdragningsmoment
  • Undersök slangens ytterhölje med avseende på skador


Säkerställa säker montering

Risk: Felaktigt monterade slangar kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande personskador.
CEJNs lösningAlla slangsatser som är monterade vid CEJN High-Pressure Centers har genomgått noggranna tester. Vi använder endast CEJN originalkomponenter (slangar, kopplingar och nipplar) och vi pressar och provtrycker alla slangar enligt noggranna specifikationer före leverans. Testintyg kan fås per batch eller för individuella slangsatser.


Säkerställa en korrekt anslutning
Risk: Vid arbete i krävande miljöer eller utrymmen med dålig belysning finns det en risk att kopplingar inte ansluts korrekt.
CEJNs lösning: CEJNs indikeringsringar visar när en inkoppling är korrekt gjord. Om den röda ringen syns är kopplingen inte korrekt inkopplad. 


Undvika oavsiktlig isärkoppling

Risk: En koppling som är korrekt inkopplad är helt säker vid fullt arbetstryck. Men kopplingar kan kopplas från oavsiktligt om pumpar, verktyg eller slangar flyttas eller om kopplingen inte är korrekt inkopplad.
CEJNs lösning: För att förhindra oavsiktlig isärkoppling erbjuder CEJN en manuell säkerhetslåsning som operatören måste öppna manuellt för att frigöra nippeln. Till våra Flat-Face kopplingar erbjuder vi en automatisk säkerhetslåsning som förhindrar oavsiktlig isärkoppling.


Slitageskydd för slangar

Risk: Högtrycksslangar kan utsättas för kraftigt slitage vilket kan orsaka slangbrott eller att kopplingar skjuter isär. Det medför en stor risk för personskador eller skador på utrustningen.
CEJNs lösning: CEJNs transparenta slangskydd i PVC skyddar mot mekaniskt slitage och förhindrar slangbrott som kan orsaka personskador eller materiella skador. CEJNs vikskydd är ytterligare en skyddskomponent som minskar mekaniskt slitage. Det ergonomiska greppet gör att operatören kan hålla slangen stabilt.

Sammanfattning:

  • Använd alltid CEJN Metal Seal om möjligt
  • Använd alltid CEJN originalkomponenter och blanda inte olika varumärken
  • Följ CEJNs säkerhetsrekommendationer