Bultförspänning

Bultförspänning

Bultförspänning med CEJN 116 T-anslutning

 

-med säker, högpresterande hydraulik

Bultförspänning är en metod för kontrollerad åtdragning som gäller belastning på en bult genom att sträcka den axiellt. Mekaniska arbetet med att skapa vridmoment ersätts med hydraulisk ultrahögt tryck. CEJNs ultrahögtryckskopplingar och nipplar är standardprodukter för dessa typer av applikationer, våra tekniker har lång erfarenhet och CEJN garanterar säkra och högkvalitativa produkter

Nedan följer en mer exakt beskrivning av hur bultförspänning fungerar.

Original state of bolt and nut before stretching
Ursprungliga tillstånd av skruv och mutter före påfrestning.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Bultförspänningsverktyget är monterat på bulten som skall dras åt. Hydraulkopplingen / slangen är fäst.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Hydrauliskt tryck appliceras på spännaren  från en spännpump.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

Muttern skruvas åt mot anslutningen.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load

Trycket släpper och bulten sitter fast med korrekt belastning.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Den hydrauliska utrustningen kopplas ifrån och spännaren avlägsnas.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Bult efter åtdragning. Bulten fungerar som en fjäder: när trycket släpps sitter bulten fast, vilket skapar den nödvändiga kraften över skarven.