Högtryckshydraulik (700-4000 bar)

Tillbehör

Vårt sortiment av tillbehör för ultrahögtryckshydraulik innehåller ett brett urval av adaptrar, anslutningsblock och manometrar. Adaptrarna passar till de flesta kopplingar och slangar och ger en säker och problemfri anslutning med ett arbetstryck upp till 400 MPa (4000 bar). I sortimentet ingår också fem olika anslutningsblock som gör det möjligt att ansluta flera hydraulledningar från en pump ut till flera verktyg samt ansluta en manometer på ledningen. CEJNs manometrar består av både botten- och panelmonterade manometrar i skalor upp till 200 MPa.
Adaptrar

Adaptrar

CEJN tillhandahåller ett stort sortiment av adaptrar för högtryckshydraulik som passar för de flesta kopplingar och slangar. Alla adaptrar tillverkas av svartförzinkat stål. Arbetstrycket varierar mellan 100 MPa och 300 MPa, se produkttabell för data för respektive adapter.

Packningar

Packningar

CEJNs högtryckshydrauliksortiment inkluderar flera olika Tredopackningar, framtagna som komplement till kopplingarna och nipplarna. Max. arbetstryck ligger mellan 100 MPa och 150 MPa.

Anslutningsblock

Anslutningsblock

CEJNs anslutningsblock gör det möjligt att utnyttja/ansluta flera hydraulikledningar från en pump ut till flera verktyg samt möjlighet att ansluta manometer. Blocken finns i fem olika storlekar och utföranden med varierande antal anslutningar.

Manometrar

Manometrar

Botten- och panelmonterade manometrar i skalor upp till 5500 bar (550 MPa). Samtliga modeller är glycerinfyllda för en bättre prestanda och längre livslängd. Manometrarna tillverkas av rostfritt stål och har hög noggrannhet och lång livslängd.