Non-Drip modulära snabbkopplingar

Non-Drip modulära snabbkopplingar

Ett kopplingssortiment utformat enbart för lågtrycksapplikationer inom vätskor och vakuum.
CEJNs Non-Drip kopplingar är utvecklad enbart för lågtrycksapplikationer för vätskor och vakuum med hänsyn till de krav som ställs på prestanda och säkerhet. Sortimentet är idealiskt för alla typer av vätskeledningar även inom så vitt skilda områden som drycker, saltvatten och olja.


CEJNs ingenjörer utformade de nya kopplingarna bl a med dessa två viktiga egenskaper:Modulär konstruktion – Alla kopplingar och nipplar har standardiserade dimensioner vilket gör dem omkopplingsbara och enkla att kombinera med varandra.

 

Non-drip konstruktion – Beroende på vilken typ av vätska som överförs kan ett spill orsaka svåra skador på personer eller egendom. Non-drip konstruktionen gör kopplingen spillfri och minskar risken för att föroreningar och luft kommer in i systemet vid in- och urkoppling.

Tre säkerhetsnivåer
Kopplingar och nipplar i CEJNs Non-Drip sortiment finns med tre olika säkerhetsnivåer, vilket ger dig möjlighet att välja exakt den säkerhetsnivå som krävs. Genom denna valmöjlighet kan du också kontrollera kostnadsnivån, eftersom du inte betalar för säkerhetsfunktioner som du inte behöver.

De tre säkerhetsnivåerna är
Nivå 1, Standard – Inkluderar baskopplingar och nipplar. Samtliga kopplingar och nipplar är omkopplingsbara med de andra produkterna i sortimentet. 

 

Nivå 2, Färgkodning– Inkluderar kopplingar och nipplar med en färgkodning som kan användas för att identifiera vilket media eller tryck som finns i ledningarna, samt vilken nippel som hör till motsvarande koppling. Både kopplingar och nipplar har som standard grön färgkodning, men de finns också i svart, blå, röd, vit och gul färg

Nivå 3, Nyckelkodning – Inkluderar kopplingar och nipplar med en omkopplingsskyddad funktion som hindrar förväxling. Enbart kopplingar och nipplar med samma nyckelkodning kan kopplas ihop. Färgkodning identifierar produkter som kan kopplas ihop. Standardnipplar kan kopplas ihop med nyckelkodade kopplingar och vice versa..

Fler säkerhetsfunktioner
Samtliga kopplingar på de olika säkerhetsnivåerna finns också med en säkerhetslåsning som tillval för att eliminera risken för ofrivillig isärkoppling. När nippeln är inkopplad och har låst på plats aktiveras den extra låsfunktionen manuellt genom att vrida låshylsan. För att koppla isär, vrid låshylsan tillbaka till dess ursprungliga position..

Olika konfigurationer
Non-Drip sortimentet innehåller kopplingar och nipplar både med och utan ventil, vilket ytterligare utökar användningsområdena. Produkterna med ventil är enhandsmanövrerade och är den vanligaste varianten för vätskeapplikationer. Med hänsyn till sin konstruktion kräver kopplingar utan ventil två händer för att koppla in och ur och är användbara i applikationer där spill vid urkoppling inte är kritiskt..

I standardsortimentet finns tre olika versioner:

- Envägsavstängning (måste bestå av koppling med och nippel utan ventil)
- Tvåvägsavstängning
- Utan ventil

 

Santliga utföranden är avsedda för arbetstryck på upp till 20 bar och temperaturer upp till 275° C. Detta gör produkterna användbara för ett brett spektrum av applikationer för vätskor och andra media där ledningarna måste kunna kopplas in och ur enkelt, säkert och utan spill. Sortimentet innehåller storlekar från 1/4" till 1".

Non-drip sortimentet tillverkas i förnicklad mässing med nitriltätningar och AISI 316 rostfritt stål med Vitontätningar. EPDM och Kalrez® tätningar finns på begäran