Non-drip koppling överlägsen i utmanande jordbruksapplikation

Non-drip koppling överlägsen i utmanande jordbruksapplikation

Under drygt två år har CEJN Danmark verkat i nära samarbete med BioCover för att utveckla en specialiserad Non-drip snabbkopplingsserie för en jordbruksapplikation där man använder svavelsyra som katalysator. Svavelsyran blandas med gödningsmedlet för att minska ammoniakutsläpp när gödseln sprids över fälten. Det reducerar även den obehagliga lukt som kan vara ett problem för jordbruksanläggningar nära tätbebyggda områden.

Kunden började med att testa CEJNs standard Non-drip serie 777 i rostfritt stål med vitontätningar. Men det stod ganska snart klart att standardprodukten inte skulle räcka för denna tuffa applikation. Efter flera fälttest kom CEJNs utvecklingsingenjörer med en lösning som innebar en uppgradering av det rostfria stålet, o-ringstätningar och förbättrad mekanisk funktionalitet.


CEJN skulle vilja gratulera BioCover till priset “The European Corporate Social Responsibility “ som de fick nyligen för sin SyreN-produkt, som är utrustad med CEJNs Non-Drip snabbkopplingar.