Andningsluft - Kaskadsystem

Andningsluft - Kaskadsystem

Svavelväte är en av de mest brutala och dödliga risker inom olje- och gasindustrin. Vid läckage kan antalet offer vara betydande. Därför är behovet av strikta regler och ständiga förbättringar viktigt. I höga doser kan gasen, även känd som H2S, orsaka att man förlorar medvetandet inom loppet av några sekunder.

Vid en H2S läcka, kommer operatörerna sätta på sin andningsutrustning med individuella syrgastuber, men om läckaget kvarstår, kan de ansluta till ett kaskadsystem för att spara syre. För att göra detta, kan de snabbt och enkelt koppla bort CEJNs andningsluftkopplingar från det individuella röret och omedelbart ansluta till kaskadsystem . Anslutningen är 100% tät. Kaskadsystemet  fungerar också som en mötesplats där hela arbetslaget kan samlas för att säkerställa att ingen saknas.