Tack för din intresseanmälan

Vi kommer att höra av oss för tidsbokning inom kort.

 

 

 

Att hitta ett luftläckage i en produktion är som att hitta pengar. 

Tryckluft är en vanlig energikälla för verktyg och maskiner i alla typer av industrier.

Till skillnad från luften vi andas är tryckluften inte gratis. Faktum är att den är relativt dyr att producera och i många fall företagets största energikostnad. Därför är det av yttersta vikt att använda de mest energieffektiva komponenterna i tryckluftssystemet eftersom energiförlusterna i ett ineffektivt system kan uppgå till 40% av systemets kapacaitet.

Läckage är den i särklass vanligaste orsaken til energiförlust följt av stora tryckfall och dålig luftkvalitet.