Tätningsmaterial

CEJN använder flera olika tätningsmaterial i sina produkter, beroende på media och miljökrav. Dessa är de vanligaste tätningsmaterialen i CEJNs produkter.

NBR (Nitrilgummi, Buna-N)
Står emot vatten, bensin, fett, mineralolja, värme och kemikalier. Känslig mot ozon.
Temperaturområde:-30°C till +100°C (-22°F to +212°F)
Media: tryckluft, olja, vatten

FPM (Fluorkarbongummi, Viton®)
Rekommenderas till bensin, olja och syror. Väderbeständig. Ej lämplig för het ånga.
Temperaturområde:-15°C till +200°C (-5°F to +392°F)
Media: kemikalier, het luft

EPDM (Etenpropengummi, EPDM/EPM)
Lämplig för hett vatten, kemikalier och syror. Rekommenderas ej till mineralolja. 
Temperaturområde:-40°C to +150°C (-40°F to +302°F)
Media:Vatten

Det är inte alltid tätningsmaterialet som bestämmer en produkts temperaturområde. Kontrollera alltid produktens tekniska information.