Flödesmätare

Visste du att tryckfallet är ett av de största problemen i tillförseln av tryckluft. Ett högt tryckfall innebär att kompressorn måste arbeta hårdare för att leverera energi till verktygen eller maskinerna. Detta kan leda till en dyr elräkning och att verktygen presterar dåligt. I de flesta fall är det slangar och kopplingar som är de största bovarna till detta problem.

Den här videon är en demonstration av vår flödesmätartestare. Flödesmätaren sätter din befintliga snabbkoppling och slanginstallation på prov och jämför dem med CEJNs eSafe kopplingar och PUR slang. Du kommer att bli förvånad av hur mycket du kan spara genom att byta till eSafe

Att optimera tryckluftsförsörjningen på detta sätt kan snabbt skära ner kompressorns driftskostnader och i vissa fall kan besparingarna vara så höga som 30%.

Kontakta din lokala CEJN distributör och be om ett test av systemet. Vi tillhandahåller en rapport som identifierar energisparande och produktivitetsförbättringar som kan göras genom att byta till CEJN.