Kopplingar i mässing

Arbetstryck  Media DN Serie Kompatibel med / kommentar
10 bar Tryckluft 2.5 mm 961  
10 bar Tryckluft 5 mm 971  
10 bar Tryckluft 10 mm 981  
20 bar Vätskor 4 mm Series 267 Non-drip
20 bar Vätskor 10.5 mm Series 417  
20 bar Vätskor 6 mm (1/4") Series 467 Non-drip
20 bar Vätskor 9 mm (11/32") Series 567 Non-drip
20 bar Vätskor 14 mm (9/16") Series 667 Non-drip
20 bar Vätskor 19 mm (3/4") Series 767 Non-drip
20 bar Vätskor 25 mm (1") Series 701 Full-Flow
20 bar Vätskor 38 mm (1 1/2") Series 851 Full-Flow
20 bar Vätskor 51 mm (2") Series 921 Full-Flow
35 bar Vätskor 3 mm Series 225  
35 bar Breathing air 5 mm (3/16") Series 221  
35 bar  Fluids 6.2 mm Series 324  
35 bar Breathing air 6.2 mm (1/4") Series 345  
35 bar Breathing air 6.2 mm (1/4") Series 347  
35 bar  Fluids 7.4 mm Series 321 EU-std. Hansen, Lequis, Parker, Recus, Tema
35 bar  Andningsluft 7.4 mm (9/32") Series 341 Rectus
35 bar  Andningsluft 7.4 mm (9/32") Series 344 Recus
35 bar Vätskor 8.9 mm Series 414  
35 bar  Vätskor 10.4 mm Series 411  
35 bar  Vätskor 14.5 mm Series 604  
35 bar  Vätskor 19 mm Series 704  
 200 bar Vätskor 7.4 mm  Series 322   
 200 bar Vätskor 10.4 mm Series 412  
 250 bar Hydraulik 6.2 mm (1/4")  Series 325