Multi-X för offshore

Multi-X för offshore

Material utmaning
I den ursprungliga specifikationen uttryckte kunden behovet av en
lösning i ett icke-korrosivt material som kan användas ner till 3000 m
djup. Rostfritt stål är ofta ett utmanande material att arbeta med på
grund av dess benägenhet att skära när två delar monteras ihop, vilket
är en egenskap som förstoras under vatten. CEJN har lyckats lösa denna
friktion genom att tillämpa en särskild behandling av rostfritt stål. I
vissa applikationer används en kombination av rostfritt stål och
specialbehandlad aluminium.

Tryck utmaning
Multi-X Quattro används under vatten och produkten är utformad och
anpassad för att fungera i krävande förhållanden. Normalt när vi talar
om tryck hänvisar vi till det inre trycket på kopplingen. När den
används under vatten måste produkten också klara av trycket under
vattnet, som i detta fall är  300 bar/3.000 meter. På dessa djup kan
plattan ibland kopplas isär på grund av trycket på ventilerna. För att
undvika detta problem har kopplings- och nippelplattan balanserats och
kompenserats för att säkerställa utjämning av trycket. 

Utveckling
När det gäller utvecklingen av en snabbkoppling med en speciallösning
som denna, använder CEJN beräkningar och avancerade datorsimuleringar,
samt företagets omfattande kunskaper och erfarenheter. På begäran kan
CEJN skräddarsy lösningar för användning på större djup. CEJN levererar
enligt kundens specifikationer och en lösning liknande den som beskrivs
ovan kan levereras efter 12 veckor.

Multi-X för offshore