Multikoppling för presshärdning

Multikoppling för presshärdning

Flera anslutningar och Poka Yoke
Den anpassade multikopplingen från CEJN är avsedd att underlätta anslutningsprocessen vid sammankoppling av press och verktyg på en presshärdningsanläggning. Före införandet av multikopplingen hade operatören fått ansluta en rad singel kopplingar manuellt. Detta var tidsödande och ett hårt och mycket smutsigt arbete. Den nya multikopplingen dockas i automatiskt och möjliggör att fem olika anslutningar (inklusive hydraulik, kylvattensystem och tryckluft) görs samtidigt. Det sparar både tid och pengar. Det eliminerar också risken att felkoppla. Plattan har skruvhål, vilket betyder att den kan monteras "flytande". Denna flytande design korrigerar eventuella feljusteringar och garanterar felfri anslutning. I kvalitetstermer kallas detta Poka Yoke.

Material
Det finns inte någon överhängande risk för korrosion eftersom plattan är gjord av samma material som de verktyg den kommer att monteras fast på, d.v.s. stål. Snabbkopplingarna som används på denna specifika multikoppling är CEJNs tillförlitliga autokopplingar för vätska och hydraulik. Styrpinnarna som styr multikopplingen på plats är självsmörjande och därmed underhållsfria, vilket minimerar servicetiden. 

Hållbarhet och leverans
Denna produkt har också har visat sig vara extremt hållbar och överträffar livslängden på kundens egna verktyg som är omkring 7 år. Leveranstiden för denna applikation från förfrågan till leverans var tre månader. 

Multikoppling för presshärdning