Multikoppling för pappersbruk

Multikoppling för pappersbruk

Eliminering av felkoppling
Pappersbruk är allmänt tuffa miljöer. Med fasta serviceintervall går man
igenom varje del av maskinen och en rigorös rengöring görs för att
upprätthålla en hög papperskvalitet. I det här fallet gäller det
pressvalsar, som styrs med hjälp av hydraulik. Valsarna har sex enskilda
delar som möjliggör separat anpassning av papperstjocklekar i varje
avsnitt. Dessa valsar tas bort från maskinen under underhåll. Om de
hydrauliska anslutningarna skulle bli felaktigt inkopplade efter
underhållet skulle de hydrauliska kontrollinstrumenten styra fel sektion
med kostsamma resultat: kasserat papper och ytterligare driftstopp för
att rätta till problemet.

Kundspecifikation
CEJN fick en detaljerad specifikation av papperstillverkaren.
Snabbkopplingar för ett arbetstryck på 100 bar, funktion med hydraulolja
för användning i en mycket fuktig miljö och att de skulle klara av
rengöring med högtrycks vatten som blandats med syra. Viktigast av allt -
CEJN behövde komma med en lösning för att garantera rätt inkoppling.


Material och konstruktion
Genom att integrera anslutningsledningarna till en multikoppling kunde
vi omedelbart eliminera felkoppling. Vår design består av en rostfri
platta som placerats på pressvalsen för att kunna integreras med
nipplarna på valsen. Kopplingar och slangar sitter monterade på en
avtagbar platta. Utformningen av plattorna ser till att inkoppling bara
är möjligt på ett sätt, vilket garanterar korrekt anslutning - varje
gång. 

Miljön och högtrycksrengöring med en blandning av vatten och syra krävde
en rostfri lösning. Men vi upptäckte i vår analys av applikationen att
vattenrengöring bara ägde rum när hydraul ledningarna var anslutna. Med
denna vetskap kunde vi istället designa en produkt med rostfritt stål
exteriört och stål interiört och på så sätt kunna förse kunden med en
mer kostnadseffektiv lösning. Kopplingarna och nipplarna som används är
specialhybrider av CEJNs högpresterande X-65 och X-66. Dessa
hydraulkopplingar är spillfria, vilket betyder att det inte blir spill
av hydraulolja vid in- och urkoppling.  

Multikoppling för pappersbruk