Multikoppling för svetsrobotar

Multikoppling för svetsrobotar

Flexibla delar
CEJNs autokopplingsenhet är en inbyggd lösning för att underlätta byte av verktyg på robotutrustningar. Dess huvudsyfte är att förse svetsrobotar med kylvätska. Att byta verktyg på en robot, som till exempel en robotarm, innebär flera anslutningar för el och vatten som måste fungera korrekt för att roboten ska kunna arbeta. Innan införandet av CEJNs multikoppling använde kunden flera separata kopplingar som skadades lätt över tid. Eftersom det fanns speciella problem med felinriktning under inkoppling har CEJNs lösning med en multikoppling utformats med flexibla kopplingar som kan röra sig något. 

Utformad för optimalt underhåll
Enheten har en flexibel design som gör det möjligt för operatören att ersätta utslitna delar enkelt utan att behöva koppla bort hela enheten. Ett problem som kunden har haft var smutsigt vatten, vilket ledde till ytterligare en CEJN-lösning med ett integrerat partikelfilter inuti koppling och nippel. När filtret är fullt kan den bakre delen enkelt tas bort, utan att behöva koppla ur hela enheten från kopplingsanordningen, för att snabbt och enkelt underhålla filtret.  

CEJNs roll
CEJNs roll har varit att fungera som konsult, problemlösningspartner och leverantör av den rostfria multikopplingen. Kunder köper normalt flera kopplingar som integreras i deras utrustning men i detta fall har CEJN tagit ett större grepp genom att erbjuda och leverera en konceptlösning med ytterligare fördelar såsom:

  • Partikelfiltrering
  • Större anpassning
  • Enkelt byte av filter och kopplingar utan stora ingrepp 
Multikoppling för svetsrobotar