Marin industri

Marin industri

Pålitliga produkter för marina applikationer

När extrema tryck kombineras med extrema applikationer, såsom ultrahögtrycks hydraulisk bultspänning på marina turbiner, måste säkerheten komma främst. Vid underhåll måste man vara oerhört noggrann för att undvika skador hos personal eller på utrustning som orsakas av högtrycks läckage eller slangbrott. En olycka kan leda till driftstopp eller ännu värre: fartyget blir stillastående i öppet vatten.