Entreprenadmaskiner

Entreprenadmaskiner

Riskera inte oljeläckage, använd läckfria kopplingar

Entreprenadmaskiner och mobil hydraulik utsätts konstant för extrem arbetsbelastning – det ingår i deras arbetsbeskrivning. Maskinstillestånd står inte på någon produktionschefs önskelista, men det gör däremot att arbeta snabbare och hinna med mer. När en maskin stannar eller ett oljeläckage uppstår, måste servicearbetet gå snabbt och smidigt, och allra viktigast, det måste vara säkert. Kostnaden för oljepåfyllning är tillräcklig anledning för att vilja undvika läckage, för att inte prata om miljömässiga regler och trolig böter. För att undvika onödig underhållstid/-kostnad har CEJN utvecklat ett brett sortiment med högpresterande, miljövänliga hydraulanslutningar, vilket kan göra arbetet lugnare för produktionschefer.