Pożarnictwo

Pożarnictwo

Niezawodne złącza do krytycznych akcji ratowniczych

Gdy bierze się udział w trudnej akcji ratowniczej, trzeba zaufać będącemu do dyspozycji sprzętowi ratunkowemu służącemu ratowaniu życia ludzi. Potrzebne są zdolności i moc, aby przeciąć każdy materiał. Podczas wejścia do płonącego budynku nie należy martwić się o swój aparat do oddychania, ale należy skupić się na zadaniu ratowania życia i gaszenia pożaru. Dla CEJN bezpieczeństwo stanowiło zawsze priorytet; opracowano więc wiele rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i niezawodność sprzętu.