Zrównoważony rozwój częścią naszego DNA

„Musimy zawsze oferować dobre produkty” – powiedział Carl Erik Josef Nyberg, założyciel CEJN. Nasze produkty i działalność definiuje rozwaga, bezpieczeństwo i staranny dobór urządzeń. Kontynuując dbałość Carla o pracowników cenimy przywództwo, rozwagę, delegowaną odpowiedzialność i ducha pracy zespołowej. CEJN jest bezpiecznym, stymulującym i satysfakcjonującym miejscem pracy. Zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo to jasne słowa kluczowe dla CEJN.

 

W ten sposób łączymy odpowiedzialność z naszą przyszłością

Dla ludzi

Więcej informacji

Dla planety

Więcej informacji

Dla zysku

Więcej informacji