FRL - produkty do przygotowania powietrza

Asortyment CEJN do filtracji, regulacji i smarowania (FRL), to produkty wysokiej jakości zapewniające niezawodną wydajność sprężonego powietrza. Faktycznie każdy przemysł opiera się na sprężonym powietrzu jako źródle energii dla różnych narzędzi ręcznych i automatyzacji lub wyposażenia do kontroli ruchu. Poza oferowaniem produktów, które łączą komponenty systemu powietrza, CEJN oferuje również produkty, które zapewniają jakość sprężonego powietrza.

Dlaczego produkty FRL są niezbędne 
Produkty CEJN FLR, zwane często urządzeniami do przygotowania powietrza, spełniają istotne funkcje w cyklu sprężania. Po prawidłowym zainstalowaniu zapewniają równomierną, ekonomiczną pracę bez przerw i stanowią niezawodne źródło energii z następującymi podstawowymi funkcjami:
Filtry - gdy powietrze chłodzi po cyklu sprężania wilgoć zbiera się w systemie i może spowodować, że wyposażenie pneumatyczne będzie korodować lub działać powolnie powodując przestoje. Filtry mechaniczne CEJN oczyszczają powietrze przez filtrowanie wilgoci i innych zabrudzeń sprężonych do zbiornika. Oferują wysokie natężenia przepływu i doskonałe możliwości filtracji.
Regulatory - dla optymalnych osiągów wyposażenie pneumatyczne musi pracować pod ciśnieniem, na które zostało zaprojektowane, gdyż w przeciwnym wypadku wyposażenie może ulec uszkodzeniu. Regulatory CEJN dostarczają stałego ciśnienia i zapewniają, że nie zostanie ono przekroczone.
Smarownice - wiele zastosowań pneumatycznych wymaga zasilania powietrzem, które zawiera smar. Lekko nasmarowane części ruchome narzędzia zapewniają lepszą pracę narzędzia na optymalnych poziomach i zwiększenie żywotności. 

Produkty FRL zapewniają wysoką jakość powietrza  
Asortyment CEJN zawiera filtry, regulatory, regulatory filtrów, smarownice, zawory izolacyjne i obejścia. Nasze produkty FRL oferowane są z połączeniami gwintowymi 1/8 cala do 1 cala. Są one łatwe do montażu i konserwacji i można je montować na górze lub z boku. Nasze produkty FRL odpowiadają najczęstszym potrzebom klientów: Szeroki asortyment – szeroki asortyment produktów zapewnia kompatybilność komponentów. Wysokie natężenia przepływu – filtry CEJN zapewniają wysoki przepływ powietrza dzięki dużej powierzchni wkładu filtrującego, długiemu skokowi iglicy regulatora i optymalnej drodze przepływu. Precyzyjna regulacja – regulatory CEJN zapewniają minimalną różnicę ciśnień pomiędzy wartością zadaną i ciśnieniem pracy dzięki małemu tarciu części ruchomych, sztywności komponentów i elastyczności membrany krążkowej. Można osiągnąć histerezę mniejszą niż 0,2 bar, bez względu na ciśnienie od strony dopływu.

Pojedyncze komponenty lub pakiety systemu
CEJN oferuje filtry, regulatory i smarownice jako samodzielne komponenty lub w kompletnych pakietach. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologii FRL umożliwia firmie CEJN dostarczenie idealnego rozwiązania, które jest kwalifikowane, testowane i wspierane przez pomoc techniczną posprzedażną