Produkty multizłączowe i automatyczne

Multizłącza

W CEJN zajmujemy się projektowaniem multizłączy wykorzystywanych w wielu zastosowaniach, w tym w hartowaniu w procesie tłoczenia, produkcji papieru oraz transporcie. Wiele z nich to obsługiwane ręcznie lub automatycznie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zaletą multizłączy jest bezpieczeństwo i szybkość łączenia przy jednoczesnym wyeliminowaniu problemów związanych z połączeniami krzyżowymi – wszystko to bez uszczerbku dla funkcjonalności i przydatności. Na etapie projektowania opracowujemy integrację różnorodnych złączy na przewodach łączących, doprowadzających często różne czynniki technologiczne, w wyniku czego powstaje jedno funkcjonalne multizłącze dostosowane do konkretnych warunków eksploatacji. Szybkie łączenie i rozłączanie oraz wygoda obsługi zapewniają przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami samodzielnymi, zwiększenie wydajności oraz wyeliminowanie strat.
CDC – złącze podwójne CEJN do pojazdów

CDC – złącze podwójne CEJN do pojazdów

Optymalne rozwiązanie w zakresie szybkich połączeń do doprowadzania do pojazdu energii elektrycznej (1 faza, 240 V, 16 A) oraz sprężonego powietrza podczas postoju.