System punktów testowania przez kontrolę zatrzaskową napełnia akumulatory elektrowni wiatrowej

System punktów testowania przez kontrolę zatrzaskową napełnia akumulatory elektrowni wiatrowej

Nachylenie, odchylenie i system hamowania turbin parowych napędzane są elektrycznie lub hydraulicznie. Systemy hydrauliczne turbiny używają akumulatorów hydraulicznych wysokiego ciśnienia ładowanych gazem, które są typowe dla akumulatorów typu przepony lub tłoka. 

Zarówno akumulatory tłokowe jak i przeponowe posiadają uszczelki elastomerowe, które mają tendencję do zużywania się, co z czasem czyni akumulatory podatnymi na przecieki gazu ładowania do płynu hydraulicznego. Dlatego też wymagają one okresowej kontroli i konserwacji do ponownego ładowania i okresowej wymiany uszczelek.

Klient CEJN sprzedaje produkty ultra wysokiego ciśnienia na farmy wiatrowe i dostarcza szybko łączący system CEJN testowania ciśnienia przez kontrolę zatrzaskową. Wąż kontroli zatrzaskowej ma ciśnienie pracy do 60 MPa (8702 psi)