Multizłącza blokowe CEJN zapewniają wysoką jakość papieru

https://www.youtube.com/watch?v=kOvtiNEN1oQ

Papiernie stanowią na ogół trudne środowisko. Podczas konserwacji w stałych okresach każda część maszyny jest drobiazgowo czyszczona, aby zachować wysoką jakość papieru. Walce prasy sterowane hydraulicznie mają sześć indywidualnych sekcji, które pozwalają na oddzielną regulację grubości papieru w każdej sekcji.

Podczas konserwacji walce te wyjmuje się z maszyny. Jeśli po konserwacji przewody hydrauliczne zostały omyłkowo źle podłączone, układ sterowania hydraulicznego może sterować niewłaściwą sekcją, co może mieć drogie konsekwencje: wybrakowany papier i dodatkowe przestoje w celu usunięcia problemu.

Połączenie przewodów przez specjalnie zaprojektowaną płytę króćców z wieloma połączeniami eliminuje natychmiast mylne podłączenie. Odpowiednie złącza i węże są zabezpieczone w wyjmowanej płycie. Złącza i króćce użyte w konstrukcji są wysokowydajnymi produktami CEJN X 65 sucho odcinającymi, co powoduje, że podczas łączenia i rozłączania nie ma wycieków oleju hydraulicznego.