Centra wysokiego ciśnienia CEJN

Ultra high pressure hyraulics HOSE CRIMPING Each High-Pressure Center features a hose crimping facility that assembles hose kits to customer orders.
OBCISKANIE WĘŻY
Każde centrum wysokiego ciśnienia posiada urządzenie do obciskania węży, które montuje zestawy węży według zamówienia klienta.
Ultra high pressure hyraulics HOSE TESTING Before delivery, each hose kit is pressure tested to ensure safe operation and maximum performance.
TESTOWANIE WĘŻY
Przed dostawą każdy zestaw węża testowany jest pod ciśnieniem, aby zapewnić bezpieczną pracę i maksymalną wydajność
Ultra high pressure hyraulics DELIVERIES  Since CEJN High-Pressure Centers are located near major markets, fast and timely delivery is a major customer advantage.
DOSTAWY
Każde centrum wysokiego ciśnienia posiada urządzenie do obciskania węży, które montuje zestawy węży według zamówienia klienta.


Centrum naszej działalności w temacie wysokiego ciśnienia znajduje się w sercu Szwecji, w kwaterze głównej CEJN. W tym miejscu znajduje się nasz dział badań i rozwoju i dział produkcji.

Ultra high-pressure hydraulics Bolt tensioning with safe, high-performance hydraulicsBędąc krok do przodu jesteśmy krok bliżej rynku, kluczowy powód występowania CEJN lokalnie na całym świecie. Nasze centra wysokiego ciśnienia rozszerzają wiedzę techniczną naszego centrum, oferują lokalnie wsparcie dla produktów i terminowe dostawy do naszych klientów na wszystkich głównych rynkach przemysłowych. Ścisła współpraca pomiędzy działem badań i rozwoju i naszymi centrami wysokiego ciśnienia zapewnia, że reakcja na potrzeby rynku jest szybka i oferujemy szeroką pomoc techniczną dla asortymentu produktów, wsparcie aplikacyjne i terminowe dostawy.

Każdy dzień stwarza nowe wyzwania i dlatego elastyczność jest jedną z naszych wiodących zasad. Centra wysokiego ciśnienia CEJN są zlokalizowane strategicznie, aby spełnić konkretne wymogi naszych klientów, bez względu na to, czy dotyczy to koloru węża, czy przedstawienia natychmiastowych zaleceń dla konstrukcji systemu hydraulicznego. 

 

 

Ultra high pressure hyraulics CUSTOMER CONTACTS
KONTAKTY Z KLIENTEM
Poza głęboką znajomością aplikacji nasi inżynierowie do sprzedaży oferują osobisty dostęp do CEJN. Każdemu klientowi przydzielona jest osoba kontaktowa ze strony CEJN, co sprzyja długoterminowemu partnerstwu handlowemu.
Ultra high pressure hyraulics PRODUCT COMPETENCE
KOMPETENCJA W SPRAWIE PRODUKTÓW
Eksperci w naszych centrach znają asortyment naszych produktów na wylot. Ich biegłość powoduje doskonałe rozwiązania i oparte na wiedzy porady dotyczące aplikacji klienta.