SSMQC – szybkozłącze morskie

Rozwiązania na miarę

Moduł SSMQC został opracowany w oparciu o wielozłącza Multi-X. To specjalnie zaprojektowane podwodne szybkozłącze jest zoptymalizowane pod kątem obsługi przez pojazdy ROV, w 100% bezwyciekowe i dostosowane do wysokich ciśnień wewnętrznych i zewnętrznych. Moduł SSMQC zapewnia bezpieczną i niezawodną płytę złączy hydraulicznych do zastosowań morskich.

Szybkozłącze morskie

Na głębokości 3000 metrów bezwzględnie konieczne jest zapobieganie wyciekom i innym awariom, które mogą mieć katastrofalne skutki dla środowiska. W przypadku tego konkretnego zastosowania podwodnego klient poszukiwał bezpiecznej i niezawodnej płyty z wieloma szybkozłączami. Miała ona spełniać trzy bardzo ważne kryteria:

  • Optymalizacja pod kątem obsługi przez pojazdy ROV
  • Posiadanie systemu awaryjnego
  • Brak wycieków podczas podłączania i odłączania

Rozwiązanie

Nasi inżynierowie zaproponowali moduł SSMQC (Subsea Multi-Quick Connector – podmorska płyta z wieloma szybkozłączami), kolejny krok w rozwoju naszej serii płyt wielozłączowych Multi-X. Konieczne było całkowite przeprojektowanie produktu, w tym zastosowanie nowych materiałów i specjalnej obróbki powierzchni, aby sprostać wymaganiom ROV i warunkom pracy pod wodą.
Płyta żeńska jest zamontowana na pojeździe ROV, a płyta męska na głowicy eksploatacyjnej, zwanej również „choinką”, umieszczonej na górze odwiertu. ROV łatwo łączy bezwyciekowy moduł SSMQC z płytą męską zamontowaną na „choince” i doprowadza płyn hydrauliczny do układu zaworów, rur, króćców i złączy podczas konserwacji.


System awaryjny

W przypadku awarii wszystkie operacje podwodne powinny być wyposażone w systemy awaryjne, a dla klienta był to najwyższy priorytet. Moduł SSMQC ma zatem wbudowane zwolnienie awaryjne: po odłączeniu od „choinki” następuje aktywacja złącza suchoodcinającego. Ta sama funkcja jest automatycznie włączana w przypadku awarii. SSMQC to bezpieczna, niezawodna i przyjazna dla środowiska płyta wielozłączowa.

Wyzwania związane z materiałami do zastosowań pod wodą

Aby moduł SSMQC mógł poradzić sobie z pracą na bardzo dużej głębokości, nawet 3000 metrów pod wodą, inżynierowie CEJN wykonali jego obudowę 100% stali nierdzewnej i zastosowali wyjątkową obróbkę powierzchni, przystosowaną do ekstremalnych warunków panujących w instalacjach podmorskich.