Płyta stabilizacyjna do pojazdów ROV do likwidacji odwiertów podmorskich

Rozwiązania na miarę

Płyta stabilizacyjna przeznaczona do zdalnie sterowanego sprzętu wiertniczego pracującego na dużej głębokości gwarantuje ochronę przed przeciekami i niezawodność systemu.

Płyta stabilizacyjna przeznaczona do zdalnie sterowanego sprzętu wiertniczego pracującego na dużej głębokości gwarantuje ochronę przed przeciekami i niezawodność systemu.

Dotychczasowe wersje płyty stabilizacyjnej z powodzeniem służyły zastosowaniom morskim. Bezpieczeństwo i niezawodność są oczywiście najważniejsze, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Rozwiązanie do likwidacji platform wiertniczych

Wycofywanie starych platform wiertniczych z eksploatacji wiąże się z dużymi wyzwaniami. Konstrukcja platform wiertniczych przeszła ewolucję: od betonowych platform wiertniczych z podstawami do magazynowania ropy naftowej na dnie oceanu do nowoczesnych metod wykorzystujących rurociągi morskie. Nieużywane platformy wiertnicze muszą zostać wycofane z eksploatacji zgodnie z wymogami OSPAR, według których nie wolno pozostawiać na morzu nieczynnych platform wiertniczych ani rurociągów, mogących zawierać substancje niebezpieczne. Jest to procedura, która wymaga niezawodnych metod i niezawodnych narzędzi o wysokiej precyzji. W tym konkretnym przypadku zaprojektowano rozwiązanie z szybkozłączem do zasilania sprzętu wiertniczego przeznaczonego do inspekcji betonowych ogniw w konstrukcjach grawitacyjnych ("Gravity based structures", GBS) na dnie oceanu.

Rozwiązanie

Płyta żeńska jest obsługiwana przez ROV (zdalnie sterowany pojazd podwodny) i łączy się z płytą męską na dnie oceanu. Jest zaprojektowania do sterowania za pomocą pojazdu ROV. Płyta składa się z dwóch złączy hydraulicznych serii 766 w obudowie ze 100% stali nierdzewnej. Poddawana jest wyjątkowej obróbce cieplnej, aby wytrzymać pracę w głębinach morskich.