Bezpieczny sprzęt w pożarowej akcji ratowniczej

Bezpieczny sprzęt w pożarowej akcji ratowniczej

Podczas pracy z powietrzem do oddychania w pożarowej ratowniczej akcji niezbędny jest bezpieczny i wytrzymały sprzęt. Do takich zastosowań należy używać szybkozłączy CEJN serii 344 lub 341 o wyjątkowo dużym natężeniu przepływu powietrza. Nasze złącza obsługiwane są jedną ręką podczas łączenia, wbudowana jest funkcja bezpieczeństwa, która zabezpiecza przed niezamierzonym rozłączeniem, tuleja zabezpieczająca przyjazna w chwycie oraz szeroki asortyment połączeń.