Zastosowanie kaskadowe powietrza do oddychania

Zastosowanie kaskadowe powietrza do oddychania

Siarkowodór może stanowić jedno z najbardziej bezwzględnych i śmiertelnych zagrożeń w przemyśle naftowym i gazowym. W przypadku wydostania się tego gazu liczba ofiar może być znacząca. Stąd potrzeba ścisłych uregulowań i ciągłych udoskonaleń. W dużych dawkach gaz H2S może powodować utratę świadomości człowieka w ciągu kilku sekund.

W przypadku przecieku H2S operatorzy nakładają aparaty do oddychania z indywidualnymi rurkami tlenowymi, lecz gdy wyciek utrzymuje się, mogą połączyć je w system kaskadowy, aby zaoszczędzić tlen. W tym celu mogą szybko i łatwo odłączyć złącza powietrza do oddychania CEJN od poszczególnych rurek i natychmiast połączyć je w system kaskadowy.