Uszczelnienia

CEJN używa kilka różnych materiałów uszczelnień w produktach, zależnie od czynnika technologicznego i potrzeb środowiskowych. Poniżej podano najczęściej stosowane uszczelnienia produktów CEJN.

NBR (kauczuk nitrylowy, Buna-N)
Odporny na wodę, benzynę, smary stałe, olej mineralny, ciepło i zasady. Wrażliwy na ozon. 
Zakres temperatur: -30°C do +100°C (-22°F do +212°F)
Czynnik: sprężone powietrze, olej, woda

FPM (fluoropochodna węglowodoru, kauczuk Viton®)
Zalecany dla benzyny, olejów i kwasów. Oporny na warunki atmosferyczne. Niezalecany dla gorącej pary. 
Zakres temperatur: -15°C do +200°C (-5°F do +392°F)
Czynnik: chemiczny, gorące powietrze

EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy EPDM/EPM)
Nadaje się do gorącej wody, zasad i kwasów. Niezalecany do oleju mineralnego 
Zakres temperatur: -40°C do +150°C (-40°F do +302°F)
Czynnik: woda

Nie zawsze jest to uszczelnienie, które decyduje o zakresie temperatur produktu. Zawsze sprawdzić dane techniczne produktu.