Połączenie Multi-X podczas ciśnienia resztkowego

https://www.youtube.com/watch?v=FAQZEHRVts0

Wszystkie części męskie Multi-X wyposażone są we wtyki z eliminatorem ciśnienia, aby umożliwić łączenie części przy ciśnieniu resztkowym w systemie. Przez upust ciśnienia bez wycieków możliwe jest łagodne połączenie nawet przy wysokim ciśnieniu resztkowym (do 350 bar) (5076 PSI). Samocentrujące połączenie WEO usuwa skręcenie węża, typowy problem przy użyciu zwykłych złączy, co ułatwia wyrównanie i połączenie multizłączy.

Multi-X jest całkowicie zgodne z celem CEJN –  dostarcza na rynek produkty, które zapewniają czystość i szczelność systemów hydraulicznych. Wtyk WEO Plug-in daje połączenie bezwyciekowe z wieloma innymi zaletami i szczelną płaską powierzchnią czołową oraz zapobiega wyciekom i nieszczelnościom przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zabrudzenia systemu hydraulicznego. Zabrudzenie jest jedną z głównych przyczyn usterek w systemie hydraulicznym.

Obsługa
Złącze Multi-X łatwo obsługuje się jedną ręką na dźwigni i jedną ręką prowadzącą część ruchomą zarówno podczas łączenia jak i rozłączania. Ergonomiczna dźwignia umieszczona prostopadle do przewodów hydraulicznych zapewnia bezpieczeństwo rąk operatora. Przycisk blokujący zabezpiecza dźwignię w położeniu połączenia i zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.