Multi-X dla segmentu Offshore

Multi-X dla segmentu Offshore

Zagadnienia materiałowe
We wstępnej specyfikacji klient wyraził potrzebę materiału niekorodującego zdolnego do pracy przy głębokościach do 3000 metrów. Stal nierdzewna jest często kwestionowanym materiałem z powodu tendencji do zaciśnięcia podczas montażu dwóch części, co jest cechą wzmocnioną pod wodą. CEJN postanowił rozwiązać problemy z tarciem przez zastosowanie specjalnej obróbki stali nierdzewnej. W niektórych zastosowaniach stosuje się stal nierdzewną w połączeniu ze specjalnie obrabianym aluminium.

Zagadnienia ciśnienia
Multi-X Quattro stosuje się pod wodą i produkt jest zaprojektowany i przystosowany do pracy w wymagających warunkach. Normalnie gdy mówimy o ciśnieniu, myślimy o wewnętrznym ciśnieniu szybkozłącza. Jeśli produkt użyty jest pod wodą, musi nadawać się dla ciśnienia pod wodą, w konkretnym przypadku 300 bar/3000 metrów. Na tych głębokościach multizłącze może czasami rozłączyć się z powodu ciśnienia w zaworach. W celu uniknięcia tego problemu część szybkozłącza i wtyku zostały zrównoważone i skompensowane, aby zapewnić wyrównanie ciśnienia. 

Opracowanie
Gdy dochodzi do opracowania specjalnego rozwiązania dla szybkozłączy, jak w tym przypadku, CEJN wykorzystuje obliczenia i zaawansowane symulacje komputerowe oraz rozległą wiedzę technologiczną przedsiębiorstwa. Na życzenie CEJN może przygotować rozwiązanie nawet na większe głębokości. CEJN dostarcza produkty zgodnie ze specyfikacjami klienta, a rozwiązanie podobne do opisanego powyżej może być dostarczone w ciągu 12 tygodni. 

Multi-X dla segmentu Offshore