Multi połączenia dla fabryki papieru

Multi połączenia dla fabryki papieru

Dzięki zintegrowaniu przewodów łączących w specjalnie zaprojektowaną część wtykową multizłącza, klient otrzymał bezpieczne połączenie, które eliminuje problemy z połączeniami krzyżowymi bez pogarszania funkcjonalności ani wydajności. Odpowiednie złączki i węże są zabezpieczone w wyjmowanej płycie.

load movie 

Multi-connection plate ensures paper quality

 

Eliminacja połączeń krzyżowych
Fabryki papieru stanowią zazwyczaj trudne środowiska. Przy stałych okresach konserwacji każda część maszyny podlega rygorystycznemu czyszczeniu, aby zachować wysoką jakość papieru. W tym przypadku walce prasowe, kontrolowane hydraulicznie, mają sześć indywidualnych sekcji, które umożliwiają oddzielną regulację grubości papieru w każdej sekcji. Walce te wyjmuje się z maszyny podczas konserwacji. Jeśli po konserwacji przewody hydrauliczne zostały omyłkowo źle podłączone, układ sterowania hydraulicznego może sterować niewłaściwą sekcją, co może mieć drogie konsekwencje: wybrakowany papier i dodatkowe przestoje w celu usunięcia problemu.

Specyfikacja klienta
CEJN otrzymał szczegółową specyfikację od producenta papieru. Połączenia szybkozłączy wymagają ciśnienia roboczego 100 bar, pracy z olejem hydraulicznym w bardzo wilgotnym środowisku i możliwość czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem zmieszaną z kwasem. Najważniejsze ze wszystkiego – wymagane było rozwiązanie dla właściwych połączeń.

Materiał i konstrukcja
Przez zintegrowanie przewodów w jedną multikonsolę, mogliśmy natychmiast wyeliminować połączenia krzyżowe. Nasza konstrukcja zawiera multizłącze ze stali nierdzewnej przymocowane do walca prasowego, aby zintegrować wtyki z walcem. Odpowiednie złączki i węże są zabezpieczone w wyjmowanym multizłączu. Konstrukcja multizłączy zapewnia, że połączenie jest możliwe tylko w jeden sposób, gwarantując zawsze prawidłowe połączenie. 

Środowisko i czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przy użyciu mieszanki wody z kwasem wymaga rozwiązania ze stali nierdzewnej. Ale jak odkryliśmy podczas analizy zastosowania, proces czyszczenia wodą następuje tylko wtedy, gdy przewody hydrauliczne były podłączone. Posiadając taką wiedzę mogliśmy zaprojektować produkt wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz i stali wewnątrz, dostarczając klientowi bardziej opłacalne rozwiązanie. Zastosowane szybkozłącza i wtyki to specjalna hybryda produktów hydraulicznych bez przecieków wysokiej wydajności CEJN: X-65 i X-66, co oznacza, że nie ma wycieków oleju hydraulicznego podczas łączenia i rozłączania. 

Multi połączenia dla fabryki papieru