Auto złącza dla robotów spawalniczych

Auto złącza dla robotów spawalniczych

Elastyczne części
Autozłącze dla robotów firmy CEJN jest wbudowanym rozwiązaniem dla łatwej wymiany narzędzi wyposażenia robota. Głównym celem jest dostarczenie chłodziwa do robotów spawalniczych. Wymiana narzędzi robota, jak na przykład ramienia, obejmuje kilka połączeń, głównie elektrycznych i wodnych, które muszą być prawidłowe dla pracy robota. Przed wprowadzeniem urządzenia kolektorowego CEJN klient stosował szereg pojedynczych złączy, które po połączeniu łatwo ulegały uszkodzeniu w miarę upływu czasu. Ponieważ przy połączeniu występował problem niewspółosiowości, rozwiązanie kolektorowe CEJN zostało zaprojektowane dla elastycznych części, które łatwo poruszają się. 

Zaprojektowane dla optymalnej konserwacji
Zespół kolektorowy ma elastyczną konstrukcję, która umożliwia operatorowi łatwą wymianę zużytych części bez rozłączania całego urządzenia. Innym problemem, z którym spotkał się klient, była zanieczyszczona woda, co doprowadziło do dodatkowego rozwiązania CEJN, polegającego na wbudowaniu filtru cząstek wewnątrz szybkozłącza i wtyku. Gdy filtr jest pełny, tylną część można łatwo wyjąć bez rozłączania całego zespołu od urządzenia łączącego, zapewniając szybką i łatwą konserwację filtru.  

Rola CEJN
Rolą CEJN jako partnera rozwiązującego problem są konsultacje oraz dostawa gotowego multizłącza ze stali nierdzewnej. Klienci z reguły nabywają poszczególne złącza do zamontowania w ich wyposażeniu, ale w tym przypadku CEJN podjął większą odpowiedzialność, oferując i dostarczając rozwiązanie koncepcyjne z następującymi dodatkowymi korzyściami:

  • Filtracja cząstek
  • Lepsze osiowanie

Łatwa wymiana filtru lub złączy bez większej interwencji.

Auto złącza dla robotów spawalniczych