Veilig onderhoud aan boord van schepen

Veilig onderhoud aan boord van schepen

CEJN publiceert een Veiligheidsrichtlijn om bewustzijn te vergroten.

Werken met motoronderhoud met gebruik van ultra-hogedruk hydrauliek aan boord van schepen is een serieuze taak. Het werk moet vaak worden uitgevoerd in extreme besloten ruimtes waarbij zware machineonderdelen moeten worden ontmanteld voor reparatie. Bij CEJN hebben we gezien dat kopieën van onze UHP (Ultra-Hogedruk) snelkoppelingen worden gebruikt in de scheepsbouw en aan boord van schepen. Dit baart ons zorgen omdat we ernstige ongevallen vrezen en om die te voorkomen is deze informatieve handleiding gemaakt. 

Meng geen merken
CEJN wil het bewustzijn van het belang rondom kwalitatief hoogwaardige producten verhogen. Onze UHP hydraulische producten aan boord van schepen staan bekend om hun veiligheid, hoge kwaliteit en duurzaamheid. Zij ondergaan strenge testen en kunnen niet worden vergeleken of veilig uitgewisseld worden met andere koppelingen! De unieke toleranties en precisie moeten niet worden ondermijnd door merken door elkaar te gebruiken, zelfs als het lijkt te passen betekent dat niet dat het optimaal en veilig werkt.

Regelmatige inspectie is cruciaal
Regelmatige inspectie en onderhoud waarborgen veilige werking van hogedrukslangensets gedurende de hele levensduur van de slang. Inspectie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon.Wanneer lekkage optreedt, onmiddellijk de machines uitschakelen. Probeer nooit het lek te lokaliseren met uw handen of een ander lichaamsdeel wanneer de slangenset onder druk staat.

Wereldwijde verzending
Om zeker te stellen dat de informatie in de Veiligheidsrichtlijn de bedrijven en besluitvormers bereikt, werd deze in de eerste weken van december aan ongeveer 2200 technische en operationele managers over de hele wereld verzonden. Extreme druk vraagt een hoog veiligheidsniveau en het overbrengen van de informatie is cruciaal voor het voorkomen van toekomstige ongelukken. CEJN werkt al sinds 1955 met snelkoppelingen en veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit geweest zodat wij hopen dat deze onveilige kopieën van de markt snel zullen verdwijnen.

Als u de handleiding niet heeft ontvangen, download deze dan van de kolom rechts en geef de informatie door.