Bouten aanspannen met veilige, high-performance hydrauliek

Bouten aanspannen met veilige, high-performance hydrauliek

CEJN 116 T aansluiting

Bouten aanspannen is een methode van gecontroleerd vastdraaien door een kracht op een bout uit te oefenen door deze axiaal te strekken. Mechanische pogingen om aanhaalmoment te creëren worden vervangen door hydraulische ultrahoge druk. CEJN ultra-hogedrukkoppelingen en nippels zijn standaard producten voor dit soort toepassingen, onze ingenieurs hebben jarenlange ervaring en CEJN garandeert veilige en hoogwaardige kwaliteitsproducten. 

Onderstaand vindt u een nauwkeuriger beschrijving over de werking van bouten aanspannen.

Original state of bolt and nut before stretching
Oorspronkelijke staat van bout en moer voor strekken.

The bolt tensioning tool is assembled onto the bolt to be tightened. The hydraulic coupling/hose is attached
Het spangereedschap wordt op de bout gezet die moet worden vastgezet. De hydraulische koppeling/slang is eraan bevestigd.

Hydraulic pressure is applied to the tensioner from a tensioning pump.
Hydraulische druk wordt op het spangereedschap gezet door een drukpomp.

Bolt tensioning. The nut is wound down against the joint force.

De moer wordt naar beneden gedraaid met de ingestelde kracht.

Pressure is released and the bolt remains with accurate load


Druk wordt vrijgegeven en de bout zit met juiste belasting vast.

The hydraulic equipment is disconnected followed by removal of the tensioner.

Het hydraulische apparaat wordt losgekoppeld door verwijderen van de spanner.

State of bolt after stretching. The bolt behaves like a spring: when the pressure is released the bolt is under tension, creating the required clamping force across the joint.

Staat van bout na strekken. De bout gedraagt zoals een veer: wanneer de druk wordt vrijgegeven staat de bout onder spanning, en houdt de klemkracht op de verbinding.