Beademingslucht - cascade toepassing

Beademingslucht - cascade toepassing

Waterstofsulfide gas kan één van de meest ernstige en zelfs dodelijke gevaren in de olie- en gasindustrie vormen. Bij lekkage kan het aantal slachtoffers aanzienlijk zijn. Vandaar de noodzaak voor strenge voorschriften en voortdurende verbetering. Bij een hoge dosis kan het gas, ook bekend als H2S, binnen enkele seconden bewusteloosheid bij een mens veroorzaken.

Bij een H2S-lek moeten operators hun ademhalingsapparaat met individuele zuurstofleidingen opzetten, maar als de lekkage blijft bestaan, kunnen zij zich aansluiten op een cascadesysteem om zuurstof te besparen. Om dat te doen kunnen zij snel en gemakkelijk de CEJN ademluchtkoppelingen van de individuele slang ontkoppelen en onmiddellijk aansluiten op het cascadesysteem.