CEJN-liittimen tekniset ominaisuudet

Ainutlaatuisen venttiilirakenteensa ansiosta CEJNin paineilmaliittimet ovat suorituskyvyltään huippuluokka. Lukuisien rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta CEJN-venttiilit ovat ainutlaatuisia:

1.Aerodynaaminen, kartionmuotoinen venttiili
Ilma virtaa venttiiliin aiheuttamatta pyörteitä, vähentäen painehäviötä ja parantaen ilman virtausta.

2.Erittäin suuret, aerodynaamiset ulostuloaukot
Ilman virtaus tehostuu, jolloin painehäviöt vähenevät ja virtausarvot paranevat.

3. Sileät, jouheat virtauskanavat
Epävakaisuutta ja hitautta ei esiinny, jolloin painehäviöitä on vähemmän ja virtausarvot ovat paremmat.

4.Venttiilirengas sijaitsee virtauskanavan ulkopuolella
Suurin virtausta haittaava este on poistettu, mikä vähentää painehäviöitä ja tehostaa virtausta.

5.Pistoke asettuu venttiiliin
Pistokkeen ulkopuoli on tiivistetty venttiilin sisäpuolella olevalla O-renkaalla, kohdistaen pistokkeen ja estäen vuotoja

6.Pieni painealue
Venttiilistä vain pieneen alueeseen kohdistuu painetta, joten tarvitaan vain vähän kytkentävoimaa.

7.Karkaistusta teräksestä valmistettu pistoke
Tarkkojen spesifikaatioiden mukaan valmistettu venttiili avautuu oikein ja suuremmat sisämitat vähentävät painehäviöitä ja tehostavat virtausta.