FRL - Ilmankäsittelylaitteet

CEJNin suodatin, säädin- ja voitelulaitevalikoima (FRL) sisältää luotettavia laatutuotteita ilmankäsittelyyn.

Käytännössä joka teollisuuden alalla paineilmaa pidetään luotettavana erilaisille työkaluille ja toimilaitteille. Pikaliittimien ja muiden paineilmatuotteiden lisäksi CEJNillä on valikoimassaan myös tuotteita, joilla voidaan parantaa paineilman laatua.

Mihin paineilmanhuoltolaitteita tarvitaan
CEJNin huoltolaitteilla on tärkeitä toimintoja paineilmajärjestelmässä. Oikein asennettuina laitteet varmistavat tasaisen ja taloudellisen käynnin ilman keskeytyksiä sekä luotettavan energianlähteen. Näitä toimintoja ovat:

Suodattimet - koska paineilmankierrossa ilma jäähtyy, kerääntyy järjestelmään kosteutta ja se voi syövyttää paineilmalaitteita tai hidastaa toimintaa ja näin aiheuttaa huoltoseisokkeja. CEJNin mekaaniset suodattimet puhdistavat ilman suodattamalla pois kosteuden ja muut epäpuhtaudet estäen niiden pääsyn säiliöön. Suodattimilla on hyvät virtausarvot ja loistava suodatuskyky.

Säätimet -  parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja mahdollisten vaurioiden estämiseksi paineilmalaitetta on käytettävä siinä paineessa, johon se on suunniteltu. CEJN säätimet on suunniteltu jatkuvan paineen ylläpitoon ja varmistamaan, että säädetty paine ei ylity.

Voitelulaitteet - monissa paineilmasovellutuksissa käytetään ilmaa, joka sisältää voiteluöljyä. Työkalujen osien kevyt voitelu mahdollistaa niille parhaan suorituskyvyn ja samalla pidentää niiden käyttöikää. 

FRL-tuotteilla parasta ilmaa
CEJNin valikoima sisältää suodattimia, säätimiä, suodatin-säädinyhdistelmiä, voitelulaitteita, ohitusventtiileitä ja sulkuventtiileitä. FRL-tuotteidemme kierrekoot ovat 1/8” – 1”. Ne ovat helppoja asentaa ja huoltaa ja ovat ylä- tai sivukiinnitteisiä. FRL–tuotteita löytyy suuri valikoima. CEJN-suodattimilla on erittäin hyvät virtaustarvot. CEJN säätimet ovat tarkkoja. Paine-ero asetetun paineen ja käyttöpaineen välillä on minimaalinen.

Erillisinä komponentteina tai valmiiksi kasattuna kokonaisuutena
CEJNin suodattimia, säätimiä ja voitelulaitteita on saatavana yksittäisinä komponentteina tai valmiiksi kasattuina kokonaisuuksina. CEJN keskittyy toimittamaan viimeisintä FRL-teknologiaa, joka on laatutarkastettu, testattu ja jonka mukana tulee myynninjälkeinen tuki.